Bestuursleden en betrokken vrijwilligers bij Stichting Mzee Kambee stimuleren onder andere familie, vrienden, buren, scholen en maatschappelijke organisaties tot (periodieke) giften en inzamelings-acties.

Er is al twee keer met veel succes een theatervoorstelling ten bate van de stichting georganiseerd.

Het houden van sponsorlopen, verkoop van knutselwerkjes, acties zoals “heitje voor karweitje” worden op scholen met veel toewijding en plezier georganiseerd.
Stichting Mzee Kambee betrekt leerlingen op scholen in Nederland bij het inzamelen van donaties voor het schoolgeld van hun leeftijdsgenootjes in Tanzania. De leerlingen in Nederland krijgen een inkijkje in het dagelijks leven van de kinderen uit het dorp en leren hoe het er in Tanzania op school aan toe gaat. Er is een lespakket beschikbaar voor basisscholen. Op middelbare scholen geeft de stichting interactieve presentaties in de klassen.

Als stichting werken wij ook samen met andere stichtingen, verenigingen en (vermogens)fondsen. Voor beroeps-opleidingen zijn wij eerder ondersteund door AFAS, Vogelgezang Foundation en sinds 2017 ook door de McLLain Association for Children om plaatsing van kinderen op particuliere Engelstalige basisschool mogelijk te maken.

Met de financiële ondersteuning vanuit Blaricum, Laren en Eemnes vanuit de interkerkelijke 40-dagenaktie in 2017 is het kleuterschooltje in Nadanya gebouwd. De gezinnen in Nadanya hebben actief meegewerkt aan de bouw van het klaslokaal en de kinderen kunnen er vanaf september 2018 naar school.

Jouw donatie, klein of groot, kan een enorm verschil maken voor de kinderen in Nadanya. Verschillende soorten donaties zijn mogelijk, zoals een eenmalige donatie of periodieke schenkingen. Denk eens aan ons bij een verjaardag, jubileum, huwelijk of andere gelegenheid!

Graag maken wij u er op attent dat Stichting Mzee Kambee een ANBI geregistreerde stichting is sinds januari 2012. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan een ANBI kunt u mogelijk van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voor ons als erkende ANBI-geregistreerde stichting geldt dat wij geen successierechten of schenkings-rechten hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

Doneer op: NL 06 TRIO 0198 4938 43
t.n.v. Stichting Mzee Kambee.