Juni 2020 – In Nederland gaat het inmiddels goed met het bestrijden van het coronavirus en raken we gewend aan onze 1,5 meter samenleving. Voor Afrika geldt dat er naast de coronacrisis zich ook nog andere natuurrampen voltrekken door o.a. extreme droogte en overstromingen. Gelukkig vallen het aantal besmettingen en doden t.g.v. het virus tot nu toe mee. De mensen hebben meer last van de maatregelen dan van het virus zelf. In Tanzania was er geen sprake van een volledige lockdown. Wel werden de scholen half maart gesloten en zijn alle studenten naar huis gestuurd. Ook onze studenten zijn thuis bij hun familie in Nadanya. Gelukkig zijn ze allemaal gezond en gaat het goed met ze.

In tegenstelling tot in Nederland zijn er helaas weinig tot geen faciliteiten om onlineonderwijs vorm te geven in Tanzania. De meeste studenten hebben boeken en extra opdrachten meegenomen naar huis. Soms worden er studieopdrachten per email naar de studenten gestuurd die zij op een mobiele telefoon lezen. Printen van digitale huiswerkopdrachten is een enorme logistieke uitdaging.

We hebben geïnitieerd dat de oudere studenten zoals Janet, Kesia en Yakobo aandacht besteden aan de jongere kinderen om samen huiswerk te maken. Ook is het een mooie gelegenheid voor de oudere studenten om voorlichting te geven aan de middelbare school studenten over hoe het is om een beroepsopleiding te volgen. Alle studenten kunnen gebruikmaken van de kleuterschool om in kleine groepjes bij elkaar te komen.