Stichting Mzee Kambee heeft de ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij voldoen aan deze voorwaarden. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden op de website van de belastingdienst.

Onderdeel van deze ANBI status is het publiceren van een jaarverslagfinancieel verslag en het beleidsplan.

Het RSIN / fiscaal nummer) van Stichting Mzee Kambee is 8503.16.723