In februari 2011 heb ik samen met twee vriendinnen Stichting Mzee Kambee opgericht. We zijn inmiddels 11 jaar verder en hebben met elkaar tientallen kinderen ondersteund met hun studies en een mooie kleuterschool gebouwd. Per 3 maart 2022 zijn Jose van de Pol (secretaris) en Ria van der Stok (penningmeester) afgetreden. Hieraan voorafgaand hebben we met elkaar een plan opgesteld waardoor de huidige studenten, die zijn opgenomen in het programma van de stichting tot maximaal 2034 zullen worden geholpen bij het afronden van hun studies. Ook hebben we besloten dat ik als oprichter en voorzitter de stichting als een eenhoofdig bestuur zal voortzetten. De statuten van de stichting zijn hiervoor gewijzigd bij de notaris.

Ik ben Jose en Ria zeer dankbaar voor hun tijd, energie en toewijding aan de stichting in de afgelopen jaren. Hun bijdrage is zeer belangrijk geweest voor mij als voorzitter en voor de kinderen in Nadanya.

De wijziging heeft gevolgen gehad voor onze ANBI status. Een stichting moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling. Door de wijziging in het bestuur van Stichting Mzee Kambee is de ANBI status per 3 maart 2022 ingetrokken. Uw donaties aan de stichting zijn vanaf deze datum niet meer aftrekbaar bij uw belastingaangifte.